Wij hebben een flink aantal klanten in de bedrijfstak Transport. Vandaar een aantal items die specifiek voor deze ondernemers bedoeld zijn en voor hen van belang kunnen zijn.

Salaris- loonadministratie

Het verzorgen van de loonadministratie conform de cao beroepsgoederenvervoer over de weg is voor ons gesneden koek. Wij kennen alle ins en outs. U kunt het met een gerust hart aan ons overlaten. Ook de specifieke periodieke opgaven aan pensioenfonds voor het vervoer en SOOB fonds.

NIWO vergunning en kredietwaardigheid

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Niet alleen vrachtauto's, maar ook bestelauto's zijn vanwege hun laadvermogen in veel gevallen vergunningplichtig.

Kredietwaardigheid. Voor de aanvraag- en verlenging van de vergunning voor het beroepsgoederenvervoer moet de transportondernemer aantonen dat hij over voldoende risicodragend kapitaal beschikt. Het risicodragend kapitaal wordt bepaald door het aantal voertuigen, waarvoor vergunning is verleend. Voor het eerste voertuig € 9.000 en voor ieder volgende € 5.000.

Vanaf 1 januari 2015 worden zogeheten risicobedrijven jaarlijks op kredietwaardigheid getoetst. Een risicobedrijf zal dit aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling of een belastingaangifte moeten aantonen. Van een risicobedrijf is sprake als het risicodragend vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%.

U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een AA- of RA-accountant (NBA) of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs. Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens de bepalingen in het 'Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning', waarover deze deskundigen beschikken.

Terugvragen buitenlandse btw

Btw terugvragen uit een ander EU-land doet u via de Nederlandse belastingdienst. Hiervoor bestaat een speciale internetsite. De belastingdienst heeft ook een handig overzicht gemaakt van de Vereisten en toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen. De belastingdienst stuurt uw verzoek vervolgens naar de buitenlandse belastingdienst van het EU-land waar u btw terugvraagt. Inloggegevens kunt u hier aanvragen. Om btw terug te kunnen vragen uit een ander EU-land moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.
Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

Terugvragen dieselaccijns België

Vanaf 1 januari 2005 is het mogelijk om de accijns op diesel terug te vorderen. Dit geldt voor vrachtwagens boven de 7,5 ton en bussen met meer dan 9 personen (incl. chauffeur).

Wij willen dit graag voor u verzorgen.

Wat hebben wij van u nodig

 • Een vergunning voor energieproducten en elektriciteit
 • Kopie van de dieselrekeningen voor België + bijlagen
 • Kopie van het kentekenbewijs van alle kentekens die op de bijlage genoemd zijn
 • Als u uw wagens huurt/least, hebben wij ook een kopie van het huur/lease contract nodig
 • Een getekende verklaring dat de Belgische fiscus eventueel op hun verzoek inzage in uw boekhouding mag krijgen. (Wij hebben een voorbeeld-brief voor u. Deze brief moet overgenomen worden op uw eigen briefpapier en worden voorzien van handtekening en firmastempel)
 • Een getekend aanvraagformulier

Kostprijscalculaties

Zicht op de kosten is van oudsher een belangrijk thema voor uw onderneming. De afgelopen jaren is dit, met de wereldwijde financiële crisis, alleen nog maar belangrijker geworden. Helder inzicht in kosten zijn belangrijk voor het nemen van beslissingen. In dit kader is de kostprijscalculatie een waardevol instrument.
Een kostprijscalculatie draagt bij aan een beter presterende en efficiëntere onderneming. Een kostprijscalculatie biedt u zicht op de werkelijke kosten van uw diensten/voertuig(en), waarmee u gericht kunt sturen op de kostenefficiency van uw onderneming/voertuig. Daarnaast kan een kostprijscalculatie helpen bij het maken van een verantwoorde keuze om (nieuwe) voertuig(en) aan te schaffen.
Er zijn verschillende methoden om te komen tot een kostprijscalculatie. De karakteristieken van uw organisatie bepalen welke methode het beste aansluit bij uw situatie.

Verblijfkosten eigen rijder – kleine transportondernemer

Verblijfskosten eigen rijders

Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Welk bedrag dit is, ziet u in de tabel op deze pagina.

Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • De rit moet langer duren dan 24 uur.
 • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
 • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
 • U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten.
 • De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.

U moet elk jaar opnieuw bekijken of u deze regeling wilt gebruiken. Als u gebruikmaakt van de regeling, hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende 2 voorwaarden:

 • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft).
 • Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer.

Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is:

Jaar Bedrag
2011 € 32,00
2012 € 32,50
2013 € 33,50
2014 € 34,00
2015 € 34,50
2016 € 35,00
2017 € 35,50
2018 € 36,50
2019 € 37,50
2020 € 38,50
2021 € 39,50
2022 € 41,50

Werkelijke verblijfskosten aftrekken

U kunt er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. U moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat uw werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag. Bewijsstukken van de verblijfskosten moet u dus bewaren.

Aftrekbeperking

Voor aftrek van verblijfskosten voor eigen rijders geldt een wettelijke aftrekbeperking (vanaf 2017: 20%; t/m 2016: 26,5%).

Contact

Drachten Althof Accountants
Berglaan 64
9203 EJ Drachten
0512 - 33 41 50
Stiens Althof Accountants
Wylpstrjitte 2
9051 AX Stiens
0512 - 33 41 59
Postbus Althof Accountants
Postbus 474
9200 AL Drachten